مناقصات

آگهی تمدید مناقصه شماره 01_1402

آگهی تمدید مناقصه شماره 01_1402

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 10-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 10-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 08-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 08-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 09-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 09-1402

  اصفهان، مجتمع قیرسازی نفت جی

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 07-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 07-1402

 

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 06-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 06-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین اقلام ، ساخت و نصب قفسه بندی مربوط به پروژه بندر عباس

آگهی استعلام تامین اقلام ، ساخت و نصب قفسه بندی مربوط به پروژه بندر عباس

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین ماکت پروژه چابهار

آگهی استعلام تامین ماکت پروژه چابهار

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 05-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 05-1402

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین Temperature Transmitter موردنیاز پروژه چابهار

آگهی استعلام تامین Temperature Transmitter موردنیاز پروژه چابهار

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 02-1402

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 02-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین Nut & Bolt مربوط به پروژه احداث مخازن ذخیره سازی قیر در بندر شهید بهشتی – چابهار

آگهی استعلام تامین Nut & Bolt مربوط به پروژه احداث مخازن ذخیره سازی قیر در بندر شهید بهشتی – چابهار

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
1 2 3 4 5