مناقصات

اطلاعیه شماره (1) مناقصه عمومی شماره 29-1402

اطلاعیه شماره (1) مناقصه عمومی شماره 29-1402

  اصفهان، مجتمع قیرسازی نفت جی

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 29-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 29-1402

  اصفهان، مجتمع قیرسازی نفت جی

بیشتر بدانیم
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 25-1402

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 25-1402

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 28-1402

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 28-1402

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
آگهی تمدید استعلام تامین پکیج تابلو برق پروژه اصفهان

آگهی تمدید استعلام تامین پکیج تابلو برق پروژه اصفهان

 

بیشتر بدانیم
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 27-1402

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 27-1402

  اصفهان، مجتمع قیرسازی نفت جی

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 26-1402 با موضوع اجرای عملیات خط لوله 16اینچ، ایستگاه خط گاز(TBS) و عایق کاری و اصلاح عایق مخازن پروژه بندرعباس

آگهی مناقصه عمومی شماره 26-1402 با موضوع اجرای عملیات خط لوله 16اینچ، ایستگاه خط گاز(TBS) و عایق کاری و اصلاح عایق مخازن پروژه بندرعباس

 

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین اتصالات موردنیاز پروژه احداث تاسیسات انتقال و پمپاژ آب شرب پلنت اصفهان

آگهی استعلام تامین اتصالات موردنیاز پروژه احداث تاسیسات انتقال و پمپاژ آب شرب پلنت اصفهان

 

بیشتر بدانیم
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 24-1402 با موضوع تامین اقلام تلکام مربوط به پروژه چابهار

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 24-1402 با موضوع تامین اقلام تلکام مربوط به پروژه چابهار

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین پشم سنگ Piping موردنیاز پروژه چابهار شرکت اطلس پالایش نفت جی اروند

آگهی استعلام تامین پشم سنگ Piping موردنیاز پروژه چابهار شرکت اطلس پالایش نفت جی اروند

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام  تامین اقلام پایپینگ موردنیاز پروژه خط لوله 16 اینچ بندرعباس

آگهی استعلام تامین اقلام پایپینگ موردنیاز پروژه خط لوله 16 اینچ بندرعباس

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 23-1402

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 23-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
1 2 3 4 5 6