مناقصات

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 20-1402

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 20-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
اطلاعیه شماره (1) مناقصه شماره 22-1402

اطلاعیه شماره (1) مناقصه شماره 22-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین اتصالات موردنیاز پروژه اصفهان

آگهی استعلام تامین اتصالات موردنیاز پروژه اصفهان

  اصفهان، مجتمع قیرسازی نفت جی

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین شیرآلات موردنیاز پروژه اصفهان

آگهی استعلام تامین شیرآلات موردنیاز پروژه اصفهان

  اصفهان، مجتمع قیرسازی نفت جی

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 21-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 21-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 22-1402

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 22-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین داکت اسپیلت و اسپیلت های دیواری حاره ای(تروپیکال) موردنیاز پروژه چابهار

آگهی استعلام تامین داکت اسپیلت و اسپیلت های دیواری حاره ای(تروپیکال) موردنیاز پروژه چابهار

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
آکهی استعلام تامین پشم سنگ پروژه بندرعباس

آکهی استعلام تامین پشم سنگ پروژه بندرعباس

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 20-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 20-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 13-1402

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 13-1402

  بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بیشتر بدانیم
آگهی استعلام تامین لوله و اتصالات پلی اتیلنی موردنیاز پروژه اصفهان

آگهی استعلام تامین لوله و اتصالات پلی اتیلنی موردنیاز پروژه اصفهان

  اصفهان، مجتمع قیرسازی نفت جی

بیشتر بدانیم
آگهی مناقصه عمومی شماره 19-1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 19-1402

  بندر شهید بهشتی چابهار

بیشتر بدانیم
1 2 3 4 5 6 7