جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین Level Transmitter مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر در بندر امام خمینی – ماهشهر از سازندگان/تامین کنندگان مورد تایید وندور لیست وزارت نفت