جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین Gasket مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر در بندر امام خمینی – ماهشهر