جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


طراحی و تامین برج خنک کننده مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر در بندر امام خمینی – ماهشهر