جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین پکیج شیرهای اطمینان مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر در بندر امام خمینی - ماهشهر از سازندگان/تامین کنندگان داخلی مورد تایید در وندور لیست وزارت نفت