جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


طراحی و تامین پکیج جت اسکرابر و تامین Vessels مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر در بندر امام خمینی - ماهشهر