جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامين اقلام لوله و اتصالات پلی اتیلنی  موردنیاز پروژه اصفهان از برندهای داخلی مورد تایید AVL نفت

« برای دریافت اسناد مربوطه می بایست مرورگر خود را به آخرین نسخه بروزرسانی نمایید»