جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین ورق آلومینیوم کرکره ای مربوط به عایق کاری مخازن پروژه سایت ذخیره سازی قیر بندر شهید بهشتی چابهار

« برای دریافت اسناد مناقصه می بایست مرورگر خود را به آخرین نسخه بروزرسانی نمایید»