جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین Field Instruments(Temperature Transmitter) مربوط به پروژه ساخت مخازن ذخیره سازی قیر در بندر شهید بهشتی – چابهار