جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین Bulk Material مربوط به پروژه احداث ذخیره سازی قیر در بندر شهید بهشتی-چابهار