جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تامین Junction Box and Gland & LCS مربوط به پروژه احداث مخازن ذخیره سازی قیر در بندرشهید بهشتی– واقع در چابهار از تامین کنندگان داخلی مورد تایید AVL نفت.