جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تأمین اتصالات موردنیاز پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی ماهشهر از سازندگان داخلی وندورلیست نفت