جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تأمین پمپ های Dosing موردنیاز پروژه پلنت تولید و ذخیره سازی قیر بندر امام خمینی ماهشهر از سازندگان داخلی وندورلیست نفت