جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


تأمین اقلام روشنایی (تابلو برق)  مربوط به پروژه احداث سایت ذخیره سازی قیر در بندر شهید بهشتی چابهار