جزییات مناقصه

توضیحات مناقصه


ارزیابی پیمانکاران اجرایی متقاضی شرکت در احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر و فرآورده های سنگین نفتی در زمینی به مساحت حدود 30000 متر مربع با ظرفیت تولید حداقل 360 هزار تن در سال و ذخیره سازی 40هزار تن واقع در بندر امام خمینی(ره) ماهشهر