حضور در جمع 10 شرکت برتر

قرار گرفتن شرکت اطلس پالایش نفت جی اروند در بین 10 شرکت برتر اخذ کننده اعتبار از شرکت DQS  در حوزه پیمانکاران پروژه های EPC صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

قرار گرفتن شرکت اطلس پالایش نفت جی اروند در بین 10 شرکت برتر اخذ کننده اعتبار از شرکت DQS  در حوزه پیمانکاران پروژه های EPC صنعت نفت، گاز و پتروشیمی