اخذ گواهینامه های ISO

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و اخذ گواهینامه های ISO 9001:2015  ، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018  از شرکت DQS آلمان شعبه خاورمیانه در تاریخ 1402/08/28